WITAMY  NA NASZEJ  STRONIE
  
         Kisielice położone są przy głównej trasie Iława-Grudziądz. Do szkoły dojechać można zarówno własnym samochodem jak i autobusami z różnych kierunków.
Teren szkoły zajmuje 6 ha atrakcyjnych przyrodniczo terenów. Szkoła położona jest na obszarze parku, w którym oprócz bogatej roślinności znajduje się staw i sad ogrodniczy. Szkoła zapewnia różne kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i trendami unijnymi. W skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzą zarówno szkoły dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Na poziomie szkoły średniej kształcona jest młodzież w technikum rolniczym oraz liceum ogólnokształcącym. Na poziomie szkoły zawodowej młodzież kształcona jest w zasadniczej szkole wielozawodowej. Dla osób dorosłych pragnących podnieść kwalifikacje prowadzone są kursy w zawodzie technik rolnik.
W Zespole Szkół Rolniczych młodzież ma możliwość korzystania z internatu, warsztatów szkolnych, a także placu manewrowego do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem. Klasopracownie są w dobrym stanie, wyposażone są w pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, na boisku i szkolnej siłowni. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, które przyczyniają się do rozwijania zainteresowań uczniów i rozwijania ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.93 MB
Application afterInitialise: 0.040 seconds, 6.17 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 6.86 MB
Application afterDispatch: 0.066 seconds, 9.25 MB
Application afterRender: 0.082 seconds, 9.93 MB

Zużycie pamięci

10524800

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1664459898' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9676d317ebc02f4f3e32343e563c4251'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9676d317ebc02f4f3e32343e563c4251','1664460798','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-09-29 14:13:18' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-09-29 14:13:18' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-09-29 14:13:18' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-09-29 14:13:18' )
    ORDER BY  f.ordering
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak