REKTURACJA 2014/2015
Więcej…kliknij aby obejrzeć
FILM O NASZEJ SZKOLE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
      o profilu POLICYJNO-STRAŻACKIM
    
Więcej…o profilu SŁUŻBA WIĘZIENNA    

TECHNIKUM

      TECHNIK ROLNIK
      TECHNIK EKONOMISTA

KURSY KWALIFIKACYJNE
      TECHNIK ROLNIK
      kwalifikacja R-3 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
         kwalifikacja R-16 ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

    TECHNIK EKONOMISTA

 Więcej…

PREZENTACJA SZKOŁY


WIDOK OGÓLNY

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
IMPREZY SZKOLNE
INTERNAT
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SALE LEKCYJNE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


Wzory druków do pobrania:
Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Kwestionariusz osobowy

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny

Kwestionariusz osobowy
Rekrutacja 2014/2015
Typ szkoły Forma
i cykl kształcenia
Język obcy Liczba oddziałów Ilość miejsc Uwagi
 

  LIceum Ogólnokształcące
 
o profilu policyjnym


  o profilu służba więzienna

 
dzienna
3-letni
niemiecki
angielski

0,5

0,5
30  

 
 
Technikum
j
 
-
Technikum Ekonomiczne

  - Technikum Rolnicze
 

dzienna
4-letni
niemiecki
angielski
0,5
0,5
30  

 Kursy kwalifikacyjne w zawodzie:

  - technik rolnik
  - technik ekonomista

zaoczna
2-letni

 

1

30

 


 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.