Egzamin zawodowy


TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Kwalifikacja: R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

 CZĘŚĆ PISEMNA

20 czerwca 2017 r. godzina 1000

Proszę być w szkole 0,5 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu,  przynieść kalkulator prosty
i długopis z czarnym wkładem.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Data egzaminu

Godzina egzaminu

 Nazwisko i imiona zdających

 

 

24 czerwca 2017 r.

 

900

Anders Piotr Tadeusz

Demczuk Mariusz

Dołęgowski Piotr Tomasz

 

1500

Grzywaczyk Milena Ewa

Jakubczyk Dawid

Jakubicz Szymon

 

 

25 czerwca 2017 r.

 

900

Janczuk Marlena Aneta

Kerner Radosław Władysław

Kobyłko Sławomir

 

1500

Laskowski Patryk

Lenczewski Bartosz

Meller Adrian

 

27 czerwca 2017 r.

 

1500

Olek Przemysław Piotr

Popławski Tomasz Grzegorz

Rejwer Marlena Anna

 

28 czerwca 2017 r.

 

1500

Słowiński Michał

Szmigiel Aleksandra

Tatara Dawid

 

29 czerwca 2017 r.

 

1500

Pawlikowski Kamil Krzysztof

Tumiłowicz Kamil

Włodarczyk Piotr

 

Proszę być w szkole ok. 45 min.  przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. Na egzaminie obowiązuje
strój roboczy (spodnie, bluza, czapka, rękawice, buty). Ponadto proszę przynieść kalkulator prosty i długopis
z czarnym wkładem.

 

Kwalifikacja: R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

CZĘŚĆ PISEMNA

20 czerwca 2017 r. godzina 1200

Proszę być w szkole 0,5 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Należy przynieść na egzamin kalkulator prosty i długopis z czarnym wkładem.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

26 czerwca 2017 r. godzina 1300

Proszę być w szkole 0,5 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Należy przynieść na egzamin kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek,

gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę.

 

Terminy egzaminów zawodowych "STARA FORMUŁA"

Technikum rolnicze

Etap praktyczny – 13 czerwca 2017 r. godz. 900

Należy przynieść na egzamin kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek,

gumkę, linijkę, temperówkę.

 

Technikum ekonomiczne

Etap pisemny - 12 czerwca 2017 r. godz. 1200

Etap praktyczny – 13 czerwca 2017 r. godz. 900

Należy przynieść na egzamin kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek,

gumkę, linijkę, temperówkę.  

 


 

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 6.12 MB
Application afterRoute: 0.040 seconds, 6.81 MB
Application afterDispatch: 0.063 seconds, 9.31 MB
Application afterRender: 0.076 seconds, 10.02 MB

Zużycie pamięci

10621912

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1521365710' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ni033bojq6t11fbucij755s7b5'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ni033bojq6t11fbucij755s7b5','1521366610','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 62)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 55
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-03-18 09:50:10' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-03-18 09:50:10' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='55'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 62 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak