Przetargi


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH
Ogłoszenie o przetargu nr 599407-N-2017 z dnia 2017-10-09
SIWZ


Protokół z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 592463-N-2017 z dnia 22.09.2017 r. pt.: Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji niepełnosprawnych uczniów.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH

Ogłoszenie o przetargu nr 592463-N-2017 z dnia 2017-09-22

SIWZ


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych z dnia 23.08.2017 roku.
Zapytanie ofertowe
Fomularz ofertowy


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 18-OSOBOWEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM 2 OSÓB NA WÓZKU INWALIDZKIM

Ogłoszenie o przetargu nr 363854 - 2016 z dnia 2016-12-09

SIWZ

Zapytanie nr 1  z dnia 2016-12-13 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 2016-12-13 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016


Zapytanie nr 2 z dnia 2016-12-15 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 2016-12-15 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.040 seconds, 6.81 MB
Application afterDispatch: 0.065 seconds, 9.74 MB
Application afterRender: 0.077 seconds, 10.53 MB

Zużycie pamięci

11159376

Zapytań do bazy danych: 10

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1508586224' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gapm3jbv1g4ioc61q48top6161'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'gapm3jbv1g4ioc61q48top6161','1508587124','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 67)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 60
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-21 11:58:44' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-21 11:58:44' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='60'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 67 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak